NB'80 en NOVA

NB'80 is de federatie van videoclubs in Noord Brabant. Zij ondersteunt en stimuleert de aangesloten clubs door provinciale activiteiten te ontplooien ter verbetering van de filmkwaliteit van de leden van de videoclubs.
Zo worden er festivals georganiseerd voor beginners en gevorderden, worden de onderlinge contacten tussen de videoclubs gestimuleerd, cursussen georganiseerd, cursusmateriaal ontwikkeld voor clubcursussen en wordt de vinger aan de pols gehouden met betrekking tot nieuwe media, webcam films en vertoning van films via internet.
Op verzoek van de aangesloten videoclubs is een Werkgroep Opleidingen samengesteld die het bestuur ondersteunt bij het ontwikkelen en coördineren van opleidingsactiviteiten.
Doel is het door ervaren videofilmers overdragen van hun kennis en ervaring op het gebied van videofilmen waardoor de kennis en vaardigheden van de individuele leden wordt verhoogd.
De regionale federaties vormen samen weer een nationale organisatie, de NOVA. Deze zorgt ondermeer voor het afkopen van BUMA rechten voor filmvertoning in verenigingsverband en organiseert cursussen en opleidingen.
NB'80